O komunite

NÁŠ ZÁMER

Nápad vytvárať priestor pre ženy, v ktorom sa môžu spájať, komunikovať, navzájom sa inšpirovať vznikol pred 8 rokmi. V súčasnosti funguje na dvoch platformách: nielen e-magazín www.zenysostylom.sk, ale aj formou pravidelných regionálnych stretnutí komunity Ženy so štýlom. Zámerom komunity je nielen prepájanie a úprimné ženské priateľstvá, ale aj charitatívna činnosť a pohnutie spoločnosťou správnym smerom – cez definovanie slabých miest v životoch žien a nachádzanie reálnych riešení.

  • Informujeme
  • Komunikujeme
  • Diskutujeme
  • Výhody, zľavy
  • Pomáhame
  • Vzdelávanie

Katarína Mikle

Zakladateľka komunity Ženy so štýlom

„Verím, že ženy majú obrovskú silu a potenciál. Ak sa spojíme a vytvoríme osobné a pracovné priateľstvá, dokážeme zmeniť spoločnosť. Mojou víziou je súdržná a priateľská komunita spokojných žien, v ktorej načúvame jedna druhej, spoločne ťaháme za jeden povraz a pomáhame tam, kde je to potrebné.“