Členstvo v komunite

Čo ponúkame?

Informujeme

Budeme Vás informovať (newsletter a pod.) o akciách, novinkách a aktivitách združenia, ktoré by nemali uniknúť Vašej pozornosti.

Komunikujeme, riešime

Zaplatením členského máte možnosť využiť telefónne číslo, mailovú adresu na komunikáciu Vášho problému, dopytu, podnetu, ktorý budeme riešiť v rámci poradenstva.

Výhody, zľavy

Ako členka budete mať zľavy na jednotlivé služby, produkty, tovary u našich partnerov.

Diskutujeme

Pre členky organizujeme na pravidelnej báze online a offline diskusie s odborníkmi na aktuálne témy.

Akcie, konferencie, vzdelávanie zdarma

Zaplatením členského príspevku získavate vstup zdarma na vybrané Večery pre Ženy so štýlom, Konferencie pre Ženy so štýlom, Vzdelávanie pre Ženy so štýlom. Súčasťou výhod je aj uverejnenie článku v e-magazíne Ženy so štýlom s Vašou prezentáciou, s prezentáciou Vašej práce, služieb, podnikania a pod.

Pomáhame

Zaplatením členského príspevku aj Vy prispievate na podporu dlhodobo chorých, či inak znevýhodnených osôb a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa o nich starajú, na ich liečbu, rehabilitáciu a kúpu zdravotných pomôcok. Na podporu projektov Komunity Ženy so štýlom. Negenerujeme zisky, sme nezisková organizácia, ktorej poslaním je pomáhať tým, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.

Členské balíky

ČLENSTVO S
42 €
Ročne
 • Informujeme
 • Komunikujeme, riešime
 • Pomáhame
ČLENSTVO M
62 €
Ročne
 • Informujeme
 • Komunikujeme, riešime
 • Pomáhame
 • Výhody, zľavy
ČLENSTVO L
124 €
Ročne
 • Informujeme
 • Komunikujeme, riešime
 • Pomáhame
 • Výhody, zľavy
 • Diskutujeme
 • Zľavy na akcie, konferencie...
ČLENSTVO XL+
224 € a viac
Ročne
 • Informujeme
 • Komunikujeme, riešime
 • Pomáhame
 • Výhody, zľavy
 • Diskutujeme
 • Akcie, konferencie
 • Vzdelávanie zdarma